Indicator Resin 1000ml

27,50

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Artikelnummer: am-u601.21 Categorieën: , , Merk:

Beschrijving

Indicator Resin van Aqua medic

Aqua Medic Indicator Resin 730g/ +/-1000ml DI-hars met kleur indicatie

Indicator Resin  is een Mixed bed hars voor het verwijderen van silicaat, nitraat en andere ionen uit osmosewater. De speciale silicaathars helpt de groei van diatomeeën te beperken, vooral voor de aquariumhobby.

Gebruikt om de laatst overgebleven verontreinigende stoffen uit RO-water te verwijderen, door ionen uitwisseling hars te gebruiken als laatste stap op een omgekeerde osmose-eenheid. Het vermindert de groei van diatomeeën, als het silicaatgehalte in leidingwater te hoog is.

De hars wordt in daarvoor bestemde cartridges geplaatst (bijv. Aqua Medic demineralisatiefilter, Aqua Medic platinum line plus, Top End Filter, RO-resin cartridge of andere in de handel verkrijgbare osmose cartridge filters) na de omgekeerde osmose-units.

  • Wegwerp hars. De hars is voorzien van een kleurindicator die de efficiëntie van het filtermateriaal aangeeft. Als de geleidbaarheid van het ontzoute osmosewater begint te stijgen (stijgende TDS-waarde), verkleurt de hars van blauw naar groen en moet deze worden vervangen.
  • In afsluitbare verpakking
  • Niet regenereerbaar

Filling weight: 730 g / app. 1,000 ml

Hars bevat:
Styrene-divinylbenzene copolymer with trialkylammonium groups in OH form
Styrene-divinylbenzene copolymer with sulfonic acid groups in H-form

Hazard warning: 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsinstructies:
P264 Na gebruik grondig wassen.
P280 Beschermende handschoenen/kleding en oog-/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Ga door met spoelen.
P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale afvalverwerkingsvoorschriften.

Extra informatie

Gewicht 1.1 kg